24 Şubat 2023

06.02.2023 tarihinde gerçekleşen deprem neticesinde OHAL ilan edilen illerdeki İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanına ilişkin kısa çalışma, fesih yasağı ve nakdi ücret desteğini düzenleyen 125 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmış ve ilgili hususlarda düzenlemelere gidilmiştir.

17 Temmuz 2020

Mücbir sebep olarak değerlendirilen salgın hastalık durumunun sözleşmeden doğan borca etkisi özel okullarla yapılan sözleşme şartlarına göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

24 Haziran 2020

Covid-19 salgını Türkiye’de her sektörü olduğu gibi inşaat sektörünü oldukça olumsuz etkilemiştir ve etkilemektedir. Uygulamada ağırlıkla, yüklenicinin inşaatı yapma ve inşaat süresince arsa sahiplerine kira ödeme gibi süreklilik arz eden edimlerini olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir.

12 Haziran 2020

Dünyanın birçok ülkesinde görülen COVID-19 (Corona Virus) salgını sonucunda 11.03.2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildiği, salgının önlenmesi amacıyla ülke genelinde birçok tedbir alındığı anlaşılmaktadır.

28 Mayıs 2020

Bu makalemizde hakkınızda gerçek dışı haberlere karşı izlenecek yollardan kısaca bahsedilmektedir.

26 Mayıs 2020

Sözleşmeye bağlılık ya da ahde vefa (pacta sunt servanda) ilkesi gereği her borçlu, sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan zorluk ve engellere rağmen sözleşmede öngörülen edimi aynen ifa etmelidir.

06 Mayıs 2020

Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Pandemik hastalık, dünya genelinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen bir isimdir.

30 Mart 2020

26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler arasında iş yeri kiralarında önümüzdeki 4 ay için kira bedellerinin ödenmemesi halinin, kira sözleşmesinin feshine neden olmayacağı hükmü de mevcuttur.

30 Mart 2020

Salgının ülkemizde tespit edilmesi ve hızla yayılması üzerine, işverenlerin alması gereken önlemler gündeme gelmekle birlikte birçok işyerinde yurtdışından hammadde tedarik edilmemesi ve hastalığın yayılmasını önleme amacıyla üretimin durdurulması ile beyaz yaka personelin evden çalışma ve ücretsiz izin seçeneği gündeme gelmiştir.

28 Mart 2020

Bilindiği üzere tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak görülen ve 11.03.2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVİD-19 (corona virüsü) salgın hastalığı nedeniyle pek çok işveren evde çalışma usulüne geçiş yapmıştır.