- Ulusal ve Uluslararası Şirket Kuruluşu, İrtibat Bürolarının Kurulması

- Şirket Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Yapılması

- Sermaye Artırımları ve İndirimleri

- Menkul Kıymetler ve Tahvillerle İlgili Alım-Satım, Rehin vs. İşlemler

- Şirket Alım ve Satımları

- Portföy Yönetimi

- Şirket Nev’i Değişiklikleri

- Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması

- Hissedarlar Arası Uyuşmazlıklar

- Aile Şirketleri Danışmanlığı ve Aile Şirketleri İşleyiş Sistemi Kurulması

- Şirket Yöneticilerinin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

- Gümrük ve Kambiyo Mevzuatından Kaynaklanan Suçlar