- Haksız Rekabetin Önlenmesi

- Telif Hakkı ve Uyuşmazlıkları

- Yazılım, Program ve Veri Mülkiyet Korunması ve Uyuşmazlıkları

- Gizlilik ve Ticari Sırlara İlişkin Sözleşmeler ve Uyuşmazlıklar

- Rekabet Kurumu nezdinde başvuru