- Sağlık ürünlerine ilişkin Distribütörlük Anlaşmaları hazırlanması,

- Tıbbi ürünlerin ve ilaçların Lisans ve Patent İşlemleri hakkında danışmanlık verilmesi,

- Sağlık kurumlarının hastaları, çalışanları ve tedarikçileri ile yaptıkları sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi,

- Hastane ve hekimlerin sağlık işlemlerinden doğan sorumluluklarına ilişkin danışmanlık ve hukuki hizmet verilmesi,

- Hekim ve hasta hakları, hasta-doktor-sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

- Genel sağlık sigortası , özel sağlık sigortaları, tedavi giderlerinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

- Tedavi kapsamında Malpraktis (Hekim hatası) kavramı içinde ya da ayrıca işlenen taksirli ve kasıtlı suçların, tazminat ve ceza hukuku boyutunda ele alınması,

- Hastanelerin kurulması ve işletilmesine ilişkin danışmanlık verilmesi.