- Mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler,

- Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri,

- Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

- Yap-işlet-devret projeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, alt yüklenicilik sözleşmeleri, lisans anlaşmaları

- Yönetim planı uygulamaları,

- Tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları,

- İpotek tesisi,

- İpoteğin paraya çevrilmesi konularının yanı sıra intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,

- Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri,

- İnşaat Sektöründe FIDIC Sözleşmeleri.

- İnşaat Sektöründe Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi DAB (Dispute Adjudication Board.)