- KVKK kapsamında müvekkil yükümlülüklerinin hukuki analizi,

- KVKK yükümlülükleri kapsamında departmanlara eğitim verilmesi,

- KVKK projesinde görev ve analize ilişkin infografik haritanın çıkartılması,

- Akış diyagramının hazırlanması,

- Verbis kayıt sürecinin yönetilmesi,

- Aydınlatma metninin hazırlanması,

- Envanter listesine esas anketin hazırlanıp envanter kaydının oluşturulması,

- Şirket içi farkındalık eğitimleri,

- KVKK’ya ilişkin sözleşmelerin, çerez politikalarının, aydınlatma metinlerinin hazırlanması,

- KVKK ihlali olması durumunda ihlal sürecinin yönetilmesi