Ulusal ve Uluslararası Şirket Kuruluşu, İrtibat Bürolarının Kurulması, Şirket Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Yapılması, Sermaye Artırımları ve İndirimleri...

More

Mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri...

More

Bireysel Hizmet Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Müzakerelerin Yapılması...

More

Tahkim sözleşmelerinin hazırlanması, Ulusal ve Uluslararası alanda tahkim davalarının takip edilmesi, Yabancı Partner hukuk firmaları ile tahkim prosedürlerinin yürütülmesi...

More

Sözleşme; birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birbirine karşı haklar kazandığı veya yükümlülük altına girdikleri anlaşmalardır.

More

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara Türk Hukuku ve Yatırım Alanlarına İlişkin Danışmanlık, Yabancı Yatırımlara...

More

Üyelik Sözleşmelerinin Hazırlanması, Mesafeli Satış Sözleşmesi örneklerinin iş modeline uygun olarak hazırlanması...

More

KVKK kapsamında müvekkil yükümlülüklerinin hukuki analizi, KVKK yükümlülükleri kapsamında departmanlara eğitim verilmesi...

More

Kripto para transferlerinde oluşabilecek hukuki sorunlara çözüm yolları bulunması, kripto para korsanlığına maruz kalma durumunda her türlü hukuki sürecin yönetilmesi...

More

Haksız Rekabetin Önlenmesi, Telif Hakkı ve Uyuşmazlıkları, Yazılım, Program ve Veri Mülkiyet Korunması ve Uyuşmazlıkları...

More

Sağlık ürünlerine ilişkin Distribütörlük Anlaşmaları hazırlanması, Tıbbi ürünlerin ve ilaçların Lisans ve Patent İşlemleri hakkında danışmanlık verilmesi...

More

İzahnamenin hazırlanması ve kurumlara sunulması, şirketlere Halka açık ortaklık statüsünün kazandırılması ve ilgili prosedürün takibi...

More

Uluslararası deniz ticareti hukuku, deniz ticareti davaları ve tahkimleri, Gemi nakliyat belgeleri, gemi kiralama, kargo taşımacılığına ilişkin tazminat talepleri...

More

Kredi Sözleşmelerinin Hazırlanması, İncelenmesi, Kredi Uyuşmazlıklarının Takibi, Off-Shore Bankacılık Uyuşmazlıkları...

More

Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları, Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları, Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri

More

Vergi tarhı,tahakkuku ve tahsili aşamasında yaşanan hukuki problemlerin çözümü, Vergi cezalarına karşı yapılacak itirazlar ve dava aşamasında temsil...

More