- Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
- Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
- Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri
- Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları
- Yangın sigortası davaları
- Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
- Tıbbi malpraktis davaları
- Ferdi Kazalara ilişkin davalar
- Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar