- İzahnamenin hazırlanması ve kurumlara sunulması

- Şirketlere Halka açık ortaklık statüsünün kazandırılması ve ilgili prosedürün takibi

- Yatırım kuruluşlarının tespiti ve çerçeve sözleşmelerinin hazırlanması

- Borsa işlemlerinin hukuki açıdan korunması

- Yatırımcının korunması

- Sermaye piyasası suçlarının etkin yönetimi