İrfan Aslan

Avukat

1977 Yılında Malatya’da doğdu. Orta okul ve lise öğrenimini Malatya Anadolu Lisesinde  tamamladı.1997 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu.2003 yılında İstanbul barosuna kayıt oldu.

 

Bir süre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda avukat olarak çalıştıktan sonra 2005 yılında Aslan Hukuk ve Danışmanlık bürosunu kurdu.

İş Hukukunda uzman arabulucu olan İrfan Aslan, inşaat sektöründe alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan  Dispute Adjudication Board konusunda da aktif olarak faaliyet göstermektedir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstanbul Genç Girişiciler Kurulunda icra komite üyeliği, Fenerbahçe Spor Kulübü Üsküdar Şubesinde ise yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik  görevinde bulundu. Malatyalı İş Adamları Derneği bünyesindeki Genç MİAD’ın kurulmasında 2004 yılında aktif görev aldı ve dört dönem kurul üyeliği yaptı. 2015 den bu yana Malatyalı İş Adamları Derneği yönetim kurulu üyesidir.

 

24 Şubat 2023

06.02.2023 tarihinde gerçekleşen deprem neticesinde OHAL ilan edilen illerdeki İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanına ilişkin kısa çalışma, fesih yasağı ve nakdi ücret desteğini düzenleyen 125 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmış ve ilgili hususlarda düzenlemelere gidilmiştir.

17 Temmuz 2020

Mücbir sebep olarak değerlendirilen salgın hastalık durumunun sözleşmeden doğan borca etkisi özel okullarla yapılan sözleşme şartlarına göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

24 Haziran 2020

Covid-19 salgını Türkiye’de her sektörü olduğu gibi inşaat sektörünü oldukça olumsuz etkilemiştir ve etkilemektedir. Uygulamada ağırlıkla, yüklenicinin inşaatı yapma ve inşaat süresince arsa sahiplerine kira ödeme gibi süreklilik arz eden edimlerini olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir.