- Bireysel Hizmet Sözleşmeleri

- Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Müzakerelerin Yapılması

- İş Yeri Sicil Dosyaları ve İşyeri Kayıtlarının Yasal Standartlara Oturtulması

- İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Uyuşmazlıkları (İş kazaları ve meslek hastalığı durumunda yapılması gerekli işlemler, müracaatlar)

- İş Sözleşmelerin Feshi ve Bundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

- İşçiler Tarafından Açılan Davaların Takibi

- Yargı aracılığıyla işe dönüş kararı getiren işçiler için hareket tarzı

- Çalışma koşullarındaki değişiklik halindeki usuller

- İşçi sayısına bağlı düzenlemeler

- İş Hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler,uygulamalar,anlaşmalar

- İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de  anlaşma ve dava yoluyla çözümü

- İş hukuk ve istihdam konularının hukuki incelemesi

- Çalışanların devri ve hizmet sözleşmelerinin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere birleşmeler ve devralmalar ve bölünmeler gibi şirketler   hukukundan kaynaklanan işler sırasında iş hukuku meseleleri

- Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme gizlilik sözleşmeleri ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması

- Hizmet akitleri

- Hizmet tespiti ve işçi alacakları davaları