- Vergi tarhı,tahakkuku ve tahsili aşamasında yaşanan hukuki problemlerin çözümü

- Vergi cezalarına karşı yapılacak itirazlar ve dava aşamasında temsil

- Vergi davaları

- Maliye Bakanlığı ve vergi daireleri ile karşılaşılan sorunların sulh veya dava yolu ile çözümü

- Vergi daireleri tadilat ve takdir komisyonları kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve gerekli hukuki prosedürün işletilmesi