ASLAN AVUKATLIK

Hakkımızda

2004 yılında Avukat İrfan Aslan tarafından kurulmuş olan Aslan Hukuk Bürosu, kurulduğu günden buyana istikrarlı bir şekilde gelişerek büyümüş ve Türkiye’nin saygın hukuk büroları arasındaki yerini almıştır. Sektörlerinin lideri olan  yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara hukuki danışmanlık yapmanın haklı gururunu yaşayan Aslan Hukuk Bürosu, uluslararası tahkim, uluslararası arabuluculuk ve dispute adjudication board müesseselerindeki gelişimi ile uluslararası deneyime sahip bir hukuk ve arabuluculuk bürosu haline gelmiştir.

İstanbul’da bulunan Aslan Hukuk bürosu, kurum kültürü içinde yetişmiş, önemli projeleri başarmış, çok sayıda uyuşmazlığın çözümünde çalışarak deneyim ve birikim kazanmış hukukçu ve uzmanlardan oluşmaktadır.

İlkesi “Hızlı, Yenilikçi ve Doğru Çözümler” olan  Aslan Hukuk Bürosu, üstlendiği projeler ve uyuşmazlıklarda, klasik yaklaşımlar önermek yerine, sorunun özünü tespit edip olayın özelliğine uygun, sıra dışı, esnek, etkili, kısa, etkili ve hızlı çözümler üretmeyi prensip edinmiştir.

Vizyonumuz

Hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda farklılıklar yaratarak kalıcılık sağlamaktır.

Misyonumuz

Hukukun üstünlüğü, gizlilik, profesyonellik ve kalite prensipleri çerçevesinde, müvekkillerimizi ve Türk hukukunu, yurtiçinde ve yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek; hukukun genel prensiplerine uygun uzlaşma yöntemleriyle, hukuki ilişkiler kurarken ve süreç içerisinde ortaya çıkabilecek sorunları en kaliteli biçimde çözüme kavuşturmaktır.

Kalite Politikamız

Müvekkillerimize karşı sorumluluklarımız

Yapılan her işin merkezinde müvekkil ihtiyaçları ve menfaatleri yer alır.Müvekkillerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müvekkillerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Koruyucu(Önleyici) Avukatlık

Müvekkillerimizi sıkıntılarından değil mutluluklarından yarar sağlamayı amaçlayan Aslan Hukuk Bürosu sadece "sorun avukatlığı" biçiminde hukuki hizmet vermek yerine "önleyici avukatlık" konsepti doğrultusunda da hizmet vermeyi amaçlamaktayız.

"Önleyici avukatlık" henüz bir sorun ortaya çıkmadan, hukuki anlamda sıkıntı yaratabilecekkonuları sizin dikkatinize sunarak bunlar için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. 

Önleyici avukatlık; özellikle sözleşmeler yapılırken,  ortaklıklar kurulurken , şirket kurulumları ,birleşme ve devralmalar yapılırken, taşınır/taşınmaz alım-satım-bağışlama işlemleri yapılırken müvekkillerimizin her zaman yanında olmak anlamına gelmektedir. 

Bu sayede ileride doğabilecek bir çok uyuşmazlık önlenebilir veya lehe sonuçlanabilir hale getirilmektedir. Böylece,müvekkillerimiz uzun ve maliyeti yüksek yargı sürecinden kurtulmaktadır.

Sosyal Sorumluluklarımız

Aslan Hukuk Bürosu çalışanları, söz ve davranışlarında; yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, kişi ve kuruluşlara, çevreye saygılı biçimde davranırlar.

Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde avukatlık meslek ilkeleri doğrultusunda yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Meslektaşlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, yasal ve etik çerçevede davranarak haksız rekabetten kaçınırız. Toplum için hedeflenen hukuka uygun yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

Takım Ruhu

Başarının ancak birlikte çalışılarak elde edileceği düşüncesi ve inancıyla takımın her üyesi birbirine saygı duyarak destek verir.

Şeffaflık

Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili sonuç ve gelişmeler müvekkillere açıkça iletilir.

Gizlilik

Aslan Hukuk Bürosu olarak; müvekkillerimizin, çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Müvekkillerimizin tüm faaliyetlerine ve özeline ilişkin gizli bilgileri koruruz.

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Yaratıcılık ve Özgür Düşünce

Yapılan her işte yaratıcılık esas alınır, farklı görüşler özgürce dile getirilir.

En Önemli Sermayemiz İnsan Kaynağıdır

Hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. Etkin ve yetkin insan gücünü Hukuk Büromuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak Aslan Hukuk Bürosunun Temel Prensibidir.

Nasıl Çalışıyoruz

Aslan Hukuk Bürosu, müvekkillerinin ihtiyaçlarına odaklanarak, en hızlı ve tatminkar çözümleri, mesleğin onur ve haysiyetiyle bağdaşacak şekilde sunmayı ilke olarak benimsemiştir.
Bu kapsamda avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliğine sahip olması, sır saklama yükümlülüğü, her türlü hukuki mesele va anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun şekilde çözümlenmesi amacını güden çalışma politikamız, Avukatlık Kanunu'nun genel ilkeleri doğrultusunda belirlenmiştir.

Hukuk Büromuzda, danışman avukatlarımızla birlikte, müvekkil ve müvekkil adayı gerçek ve tüzel kişilerle yapılan görüşme ve toplantılar neticesinde somut olayın durumuna göre gereken hukuki prosedür işletilmektedir.Bu aşamada uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesi imkanı varsa uzlaşma yoluna gidilmekte, dava aşamasına gelmiş vakalarda ise hak kayıplarının yaşanmaması için derhal uygulamaya geçilmektedir.

Gelen dosyaların değerlendirilmesi, ofis içi toplantılarla da yapıldıktan sonra uzmanlık alanına göre ilgili avukata tevdi edilir. İlgili avukatlarımız tarafından gerektiğinde müvekkillerle de temasa geçmek suretiyle en hızlı çözüm yolu uygulamaya konulur. Avukatlarımız bu noktada işin başından itibaren tüm süreç boyunca müvekkilleri de bilgilendirmek kaydıyla dosya işlemlerini yürütmektedir.

Uluslararası nitelikteki uyuşmazlıkların çözümünde ise yurtdışında bulunan partner ofislerimizin de katılımıyla, sorunlara zamanında ve ilk elden müdahale imkanı yaratılarak zaman kaybının ve extra masrafların önüne geçilebilmektedir.

Ayrıca gerekli olan durumlarda avukatlarımız dışında yine konusunda uzman mali müşavirler, akademisyenler ve tercüme ofisleriyle de bağlantılı çalışmalarımız sayesinde, her yönüyle müvekkillerimize en nitelikli hizmetin ulaştırılmasını hedeflemekteyiz.

24 Şubat 2023

06.02.2023 tarihinde gerçekleşen deprem neticesinde OHAL ilan edilen illerdeki İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanına ilişkin kısa çalışma, fesih yasağı ve nakdi ücret desteğini düzenleyen 125 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmış ve ilgili hususlarda düzenlemelere gidilmiştir.

17 Temmuz 2020

Mücbir sebep olarak değerlendirilen salgın hastalık durumunun sözleşmeden doğan borca etkisi özel okullarla yapılan sözleşme şartlarına göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

24 Haziran 2020

Covid-19 salgını Türkiye’de her sektörü olduğu gibi inşaat sektörünü oldukça olumsuz etkilemiştir ve etkilemektedir. Uygulamada ağırlıkla, yüklenicinin inşaatı yapma ve inşaat süresince arsa sahiplerine kira ödeme gibi süreklilik arz eden edimlerini olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir.