- Kredi Sözleşmelerinin Hazırlanması, İncelenmesi

- Kredi Uyuşmazlıklarının Takibi

- Off-Shore Bankacılık Uyuşmazlıkları

- Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Üst Kurulu İş ve İşlemleri

- Özel Metinli Teminat Mektubu Oluşturulması ve Denetlenmesi

- Bankacılık İşlemlerine ilişkin İpotek, Rehin, Ticari İşletme Rehni vs. işlemlerin yürütülmesi

- Yerel ve Uluslararası Bankacılık İşlemlerin Kurumsal ve Bireysel Kredilerin Takibi