Hakkımızda

2004 yılında Avukat İrfan Aslan tarafından kurulmuş olan Aslan Hukuk Bürosu, kurulduğu günden buyana istikrarlı bir şekilde gelişerek büyümüş ve Türkiye’nin saygın hukuk büroları arasındaki yerini almıştır. Sektörlerinin lideri olan  yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara hukuki danışmanlık yapmanın haklı gururunu yaşayan Aslan Hukuk Bürosu, uluslararası tahkim, uluslararası arabuluculuk ve dispute adjudication board müesseselerindeki gelişimi ile uluslararası deneyime sahip bir hukuk ve arabuluculuk bürosu haline gelmiştir.

More

Çalışma Alanlarımız

Ulusal ve Uluslararası Şirket Kuruluşu, İrtibat Bürolarının Kurulması, Şirket Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Yapılması, Sermaye Artırımları ve İndirimleri...

Mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri...

Bireysel Hizmet Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Müzakerelerin Yapılması...

Tahkim sözleşmelerinin hazırlanması, Ulusal ve Uluslararası alanda tahkim davalarının takip edilmesi, Yabancı Partner hukuk firmaları ile tahkim prosedürlerinin yürütülmesi...

Sözleşme; birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birbirine karşı haklar kazandığı veya yükümlülük altına girdikleri anlaşmalardır.

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara Türk Hukuku ve Yatırım Alanlarına İlişkin Danışmanlık, Yabancı Yatırımlara...

Üyelik Sözleşmelerinin Hazırlanması, Mesafeli Satış Sözleşmesi örneklerinin iş modeline uygun olarak hazırlanması...

KVKK kapsamında müvekkil yükümlülüklerinin hukuki analizi, KVKK yükümlülükleri kapsamında departmanlara eğitim verilmesi...

24 Şubat 2023

06.02.2023 tarihinde gerçekleşen deprem neticesinde OHAL ilan edilen illerdeki İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanına ilişkin kısa çalışma, fesih yasağı ve nakdi ücret desteğini düzenleyen 125 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmış ve ilgili hususlarda düzenlemelere gidilmiştir.

17 Temmuz 2020

Mücbir sebep olarak değerlendirilen salgın hastalık durumunun sözleşmeden doğan borca etkisi özel okullarla yapılan sözleşme şartlarına göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

24 Haziran 2020

Covid-19 salgını Türkiye’de her sektörü olduğu gibi inşaat sektörünü oldukça olumsuz etkilemiştir ve etkilemektedir. Uygulamada ağırlıkla, yüklenicinin inşaatı yapma ve inşaat süresince arsa sahiplerine kira ödeme gibi süreklilik arz eden edimlerini olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir.